Hakkında

Ana Sayfa Hakkında
UAMO HAKKINDA

Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatının Kısa Tarihçesi

Antalya Matematik Olimpiyatının ilki, 1996 yılında o zamanki Matematik Bölümü Başkanı, Prof. Dr. Halil İ. Karakaş ve Prof. Dr. İlham Aliyev’in şahsi teşebbüsleri ile Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü tarafından “Birinci Antalya Matematik Olimpiyatı” adı ile Antalya ili ve ilçelerindeki lise ve dengi okullarda okuyan öğrencilerin katıldığı yerel bir yarışma olarak düzenlenmiştir. 170’e yakın öğrencinin katıldığı ilk Olimpiyatın organizasyonu, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından ve akademik sorumluluğu da Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü tarafından üstlenilmiştir. İlk olimpiyatta başarılı olan öğrencilere, Antalya Muhtaç ve Yetim Çocuklara Yardım Vakfının katkılarıyla, birincilere bilgisayar olmak üzere, çeşitli ödüller ve madalyalar verilmiştir. Birinci Antalya Matematik Olimpiyatının yapılmasından hemen sonra, çevre illerden bu Olimpiyatın daha geniş katılımlı olması, en azından Akdeniz Bölgesindeki illere açılması için öneriler geldi. Bu öneriler göz önüne alınarak, İkinci Antalya Matematik Olimpiyatına, Antalya çevresindeki illerden de (Isparta, Burdur, Afyon, Denizli gibi) lise öğrencileri davet edildi. Üçüncü ve sonraki Antalya Matematik Olimpiyatı ise tüm yurda açılarak Ulusal bir organizasyon haline geldi ve hemen hemen her ilimizden lise öğrencileri yarışmalara katılarak, çeşitli ödüller ve madalyalar kazandılar.

UAMO HAKKINDA

Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatının Kısa Tarihçesi

1996-2013 yıllarında olimpiyatlar iki aşamalı olup, birinci aşama 20 sorudan (2011 yılından itibaren 25 sorudan) ibaret test sınavı ve ikinci aşama ise, birinci aşamayı başarıyla geçmiş olan yarışmacılar için uygulanan 5 sorudan ibaret klasik tip sınav olarak yapılmıştır.
Geçmiş yılların sınav sorularına bakılırsa, ilk beş yılda Jürinin hep arayış içinde olduğu, ve sınavların hangi kategoriden öğrenci gruplarına uygulanması gerektiğini “deneme-yanılma” yöntemi ile “öğrenmeye çalıştığı” görülebilir: İlk olimpiyatta Lise 1 ve Lise 2 öğrencileri hem I., hem de II. aşamada aynı sınava girmişler ve onlara farklı barajlar uygulanmıştır. İkinci Olimpiyatın I. aşamasında Lise 1 ve Lise 2 öğrencilerine aynı sorular sorulmuş (farklı barajlar uygulanarak), fakat II. aşamada farklı sorulardan ibaret sınavlar yapılmıştır. III., IV. ve V. olimpiyatlara Lise 3’ler de davet edilmiştir; III. ve IV. olimpiyatta Lise 1 ve Lise 2 öğrencileri aynı sınava girmişler, Lise 3’lere ise farklı sorular sorulmuştur. V. olimpiyatta ise Lise 2 ve Lise 3’lere aynı sorular sorulmuş, Lise 1’ler ayrı bir sınava girmişlerdir. VI. olimpiyattan başlayarak yeni bir sistem uygulanmıştır. Lise 3 öğrencilerinin üniversite sınavlarına hazırlık kaygılarını ve bundan dolayı, olimpiyatlara ilgilerinin azlığını fark eden Jüri, VI. olimpiyattan (2001 yılı) itibaren Lise 3 öğrencilerinin olimpiyatlara davet edilmemesine karar vermiştir. O zamandan itibaren Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatına, sadece, Lise 1 ve Lise 2 öğrencileri katılmış ve Olimpiyatın I. aşamasında her iki kategoriden olan öğrenciler, farklı baraj uygulanarak, 20 soruluk aynı sınava tabi tutulmuşlardır. 2011’den itibaren birinci aşama soru sayısı 25’e çıkarılmış, Lise 3’ler tekrar sınavlara davet edilmiş ve I. Aşamada, tüm kategorideki öğrencilere aynı sorular sorulmuştur. -

UAMO HAKKINDA

Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatının Kısa Tarihçesi

Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatının ilk yıllarında sorulmuş sorularla son yıllarda sorulmuş soruları kıyaslanırsa, ilk olimpiyatın sorularının son 5-6 yıldakilerden çok daha kolay olduğu; soruların, sanki bir “evrim geçirdiği” fark edilebilir. Aslında ise, “evrim geçiren” sorular değil, öğrencilerdir: yıllar geçtikçe, karşımıza daha kaliteli ve daha bilgili öğrenciler çıkmakta ve buna uygun olarak da soruların zorluk derecesi artırılmaktadır. Öğrencilerin bilgi kalitesinin artmasında, hiç kuşkusuz, Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatının ve bu olimpiyatlarla ilgili basılan kitapların önemli katkısı olmuştur ve gelecekte de katkısı olacağını umuyoruz.
Olimpiyatlar, 2009 yılından itibaren, 2020 yılına kadar Prof.Dr. İlham Aliyev ve Prof.Dr. Mustafa Özdemir’in gayretleriyle aralıksız devam etmiştir. 2020 yılında, COVİD-19 sebebiyle Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatı düzenlenememiştir.

UAMO HAKKINDA

Düzenleme Amaçları

Dünyanın birçok ülkesinde, matematik olimpiyatı o ülkenin tanınmış Üniversiteleri veya Bilimler Akademisi tarafından yapılarak, lise öğrencileriyle Üniversite (Akademi) arasında bilimsel bir bağ kurmaya yardım etmektedir.
Matematik olimpiyatının düzenlenmesindeki en büyük amaçlardan biri, lise öğrencilerine matematiği sevdirmek, matematik alanında yetenekli öğrencileri zamanında keşfetmek ve üstün yeteneklerini gösterebilme imkanı vererek ödüllendirmektir. Matematikte üstün zekalı öğrencilerimizin, bu yeteneklerini gösterebilecekleri bilimsel nitelikteki olimpiyatlar, bizim ülkemizde, başka gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça azdır. Bilim olimpiyatının yapılmasında, sadece TÜBİTAK’a değil, üniversitelere de büyük görevler düşmektedir.

UAMO HAKKINDA

Düzenleme Amaçları

Akdeniz Üniversitesi olarak, matematik alanında kendini geliştirmiş üstün zekalı öğrencilerimizi onurlandırıp, kendilerini gösterebilecekleri bir yarışma düzenlemenin, Ülkemizde matematiğin geleceği açısından önemli olduğuna inanıyoruz.
Olimpiyatın esas amaçlarından biri de, lise öğrencilerinin zor ve düşündürücü sorularla muhakeme yeteneklerini arttırmak, bilimsel çalışma yeteneği kazandırıp, matematiğin çeşitli konularında derin analizler yapmalarını sağlamaktır.

UAMO HAKKINDA

Düzenleme Amaçları

Olimpiyatın bir başka yararı da, üstün yetenekli öğrencilerin ve onları çalıştıran yetenekli öğretmenlerin olimpiyat sınavlarında bir araya gelerek, bilgi alış-verişinde bulunması, bilimsel rekabet ortamının oluşması ve bu sayede kendilerini geliştirme motivasyonu kazanmalarıdır.
Üniversitemizin Matematik Bölümünde eğitim alan lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz bu organizasyonda görev alarak, birlikte çalışma, yeni bilimsel ve sosyal ortam oluşturma, matematik alanında bir araya gelerek yeni arkadaşlıklar kurma ve ülkemiz adına faydalı bir organizasyonda görev alma mutluluğunu yaşamaktadırlar. Ayrıca, Matematik Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinin ortak bir etkinlikte görev alması, öğrencilerin kendi alanlarıyla ve Matematik Bölümüyle ilişkilerine olumlu katkı sağlamaktadır.

İletişim

0 530 229 75 92 (WhatsApp)

olimpiyatmatematik@gmail.com

Çözüm Ortaklarımız

© Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatı. Tüm hakları saklıdır.